การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.

Last updated: 3 มี.ค. 2566  |  2651 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก.ร.ย.ต.

   ประกันภัยรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต.ประกันภัยรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างขนส่งวัตถุอันตราย ประกัน ร.ย.ต.

      ประกันภัยความเสียหายจาการขนส่งวัตถุอันตราย สำหรับบรรทุกที่บรรทุกวัตถุอันตรายที่ขนส่งบรรจุในเเทงก์วัตถุอันตราย ทุกประเภทต้องมีการทำประกันภัยที่มีความรับผิดชอบบุคคลภายนอก ประกันภัยรับผิดตามกฎหมายจากอุบัตุเหตุระหว่างขนส่ง การทำประกัน ร.ย.ต. วัตถุอันตราย ที่มีผลกระทบต่อชีวิต อนามัย สิ่งเเวดล้อม ที่มีวงเงินความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย คนอื่นบุคคลภายนอก เเละต้องมีความคุ้มครองรับผิดชอบทรัพย์บุคคลภายนอก ในการฟื้นฟู บำบัด บรรเทาความเสียหายต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

 

   ประเภทรถบรรทุกที่ต้องทำประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต.
- รถยนต์บรรทุก รหัส 340 การใช้เพื่อการพานิชย์พิเศษ
- รถยนต์ รถห่วง รหัส 540 การใช้เพื่อการพานิชย์พิเศษ

จำนวนเงินความรับผิด 5,000,000 บาท ต่อครั้ง    (ระยะเวลาคุ้มครอง 1ปี)

ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่งราคาเบี้ยประกัน
  1.วัตถุระเบิด18,799.90
 
  2.ก๊าช

 - ก๊าชไวไฟ8,057.10
 - ก๊าชไม่ไวไฟ8,057.10
 - ก๊าชพิษ เช่น กรด เกลือ15,577.06
  3.ของเหลวไวไฟ11,817.08
  4.ของเเข็งไวไฟ สารลุกไหม้ได้เอง
เเละสารให้ก๊าชไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ

 - ของเเข็งไวไฟ8,057.10
 - สารที่ลุกไหม้ได้เอง18,799.90
 - สารให้ก๊าชไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ18,799.90
  5.สารออกซิไดส์ เเละสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
 - สารออกซิไดส์ 13,428.50
 - สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 11,817.08
  6.สารพิษเเละสารติดเชื้อ 
 - สารพิษ 15,577.06
 - สารติดเชื้อ 18,799.90
  7.วัตถุกัมมันตรังสี 18,799.90
  8.สารกัดกร่อน 8,057.10
  9.วัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1-8 
 - สารคลอไรด์ / คลอรีน 15,577.06
 - วัตถุอันตรายอื่นๆ 8,057.10

 

 กรณีลูกค้าเเจ้งทำประกันภัยพร้อมกันตั้งเเต่ 3 คันขึ้นไป ให้ส่วนลดกลุ่ม 10%

 

เอกสารทำประกันภัย
1.ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน
2.ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคลล : สำเนาทะเบียนการค้า เเละสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเเทนนิติบุคคล
3.สำเนาทะเบียนรถ

ความคุ้มครองเบื้องต้นประกันภัยรถขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต. 


  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัย ในยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นผลทำให้เกิด

1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3.ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ
4.ความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย แต่เมื่อรวมกับความคุ้มครองอย่างอื่นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

หมายเหตุ
หากกรณีรถหัวลาก ที่มีการต่อพ่วง หรือพ่วง ที่มีทะเบียนรถเเยกกัน จะต้องทำประกันภัยที่รถพ่วง

 

ลูกค้าสนใจทำประกันภัย ติดต่อเรา

Tel : 080-6782168

 Line ID: @rodinsure

Powered by MakeWebEasy.com