ซื้อ  ประกันเดินทางในประเทศ MSIG Trave Easy 

ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

 • ให้บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง travel assistance
  เช่นกระเป่าเดินทางสูญหาย หนังวสือเดินทางสูญหาย ข้อมูลเกี่ยวกับการทูต เป็นต้น

 

 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเเพทย์ medical assistance
  เช่น ให้คำปรึกษาด้านการเเพทย์ทางโทรศัพท์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ได้มาตฐานทั่วโลก

 

ประกันภัยการเดินทางเเบบความคุ้มครอง Trave Easy 

คำนวณเบี้ย

 

 

 

 

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ เเบบรายเที่ยว 

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
  ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ เเบบรายปี

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท เดินทางไม่จำกัดครั้งต่อปี
  ทุกแผนสามารถยื่นวีซ่าได้


สมัครประกันเดินทางต่างประเทศ กับ msig

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางกับ ? (MSIG Trave Easy)

 เข้ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก(เฉพาะผู้ป่วยใน)
 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท
 ขยายความคุ้มครองอื่นๆ ทั้งกระเป๋าเดินทางเสียหาย ไฟลท์ดีเลย์
 ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

กลุ่มสินค้าประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com