ประกันรถ 2พลัส 3พลัส 3 ชั้น1 รถกระบะบรรทุกติดคอก ตู้ กรงเหล็ก กระบะเชิงพาณิชย์ 

   รถกระบะคอกตู้วิ่งทำงาน มีอีกสิ่งที่ช่วยบรรเทาคือ ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ เพื่อรถคอก ตู้ หลังคาดัดเเปลง หรือต่อเติมโครงเหล็ก ไม่ว่าจะบรรทุกหนักขนาดไหนก็อุ่นใจมากขึ้น มีให้เลือกทั้งประกันชั้น1 2+ 3+ ชั้น3 รับประกันภัยโดย  บริษัท: มิตรเเท้ประกันภัย

แผนประกันภัยสำหรับรถกระบะเชิงพาณิชย์ ติดตู้ คอก กรงเหล็ก กรบะต่อเติม ประกันชั้น 2+ 3+

แผนประกันภัยสำหรับรถกระบะเชิงพาณิชย์ ติดตู้ คอก  กรงเหล็ก กระบะต่อเติม ประกันประเภท 2+ 3+

    ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ 
ทุนประกัน
Silver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)
ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
100,0006,2007,400

5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
150,0006,9007,600
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
200,0007,2007,900 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
250,0007,5008,200 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน

 

    ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์
ทุนประกัน
Silver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)
ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
100,0007,1007,800
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน  
150,0007,6008,300 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน  
200,0008,0008,800 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน  
250,0008,4009,300 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน  
300,0008,8009,800
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน  
350,0009,20010,200
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน  

 

แผนราคาประหยัดมีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท /ครั้ง

    ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์   *มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท/ครั้ง
ทุนประกันSilver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)
ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0005,2006,400
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน  
150,0005,9006,600 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
200,0006,100 6,800
 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
250,0006,4007,100
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน

 

    ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ *มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท/ครั้ง
ทุนประกันSilver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)
ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,4007,100
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
150,0006,8007,500
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
200,0007,1007,900
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
250,0007,4008,300 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
300,0007,6008,600 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
350,0007,9008,900 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน


แผนประกันภัยสำหรับ รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็น รถติดตู้ คอก กรงเหล็ก กรบะต่อเติม ประกันประเภท 2+ 3+

 

ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์   
ทุนประกันSilver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)
ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,7008,900

5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
150,0007,9009,100
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
200,0008,2009,400 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
250,0008,5009,700 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน

 

ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์    
ทุนประกันSilver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0008,1009,300
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
150,0008,6009,800 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
200,0009,00010,300 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
250,0009,40010,800 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
300,0009,80011,300
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
350,00010,20011,700
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน 2เเสน/6เเสน 

 

แผนราคาประหยัดมีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท /ครั่ง

ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ *มีค่าเสียหายส่วนเเรก2,000 บาท/ครั้ง
ทุนประกันSilver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,7007,900
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
150,0006,9008,100 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
200,0007,1008,300 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
250,0007,4008,600 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน

 

ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์*มีค่าเสียหายส่วนเเรก2,000 บาท/ครั้ง    
ทุนประกันSilver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)ราคาพิเศษบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,4008,600
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
150,0007,8009,000
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
200,0008,1009,400
5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
250,0008,4009,800 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
300,0008,60010,100 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
350,0008,90010,400 5 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน

 การจำเเนกขอบเขตประเภท ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ เพื่อรถคอก ตู้ หลังคาดัดเเปลง หรือต่อเติมโครงเหล็ก ทุกรุ่นอย่างไรบ้าง

1.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 สำหรับรถ กระบะเชิงพาณิชย์ มีความคุ้มครองที่สูงที่สุดของประเภทประกันภัย คนนิยมใช้มากที่สุด ทั้งรถใหม่ป้ายเเดง รถใช้งานประจำวัน ให้งานเชิงพานิชย์ ก็สามารถรับประกันภัยได้ โดยทั่วไปประกันภัยซ่อมศูนย์จะรับประกันภัยรถอายุ 1-3 ปี หรือบางบริษัทประกันภัยก็ให้รับประกันภัยซ่อมศูนย์ห้าง สูงสุดอายุรถถึง 5 ปี  มีเงื่อนไขคุ้มครอง ซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัย สูญหาย ไฟไหม้ รับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น หรือทรัพย์สินคนภายนอกรวมรถคู่กรณี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่


2.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2+ (2พลัส) สำหรับรถ กระบะเชิงพาณิชย์ มีความคุ้มครองรองลงมา เหมาะกับคนใช้รถน้อย ราคาเบี้ยประกันภัยก็ถูกลงมา ราคาเบี้ยประกันภัย2พลัส จะขึ้นอยู่กับทุนประกันภัยที่เราเลือก (ไม่เกิน 80 % มูลค่ารถ)  การประกันภัยซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัยต้องเกิดจากรถชนรถเท่านั้น ต้องมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น มีเงื่อนไขคุ้มครอง ซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัย สูญหาย ไฟไหม้ รับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น หรือทรัพย์สินคนภายนอกรวมรถคู่กรณี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ หรือเเบบง่ายๆ ประกันรถซ่อมเรา ซ่อมเขา สูญหายไฟไหม้ ต้องมีคู่กรณี
 

3.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2 สำหรับรถ กระบะเชิงพาณิชย์ มีเงื่อนไขคุ้มครอง  สูญหาย ไฟไหม้ รับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น หรือทรัพย์สินคนภายนอกรวมรถคู่กรณี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ หรือประเภท2 จะมีเเค่รถหาย ไฟไหม้ ไม่มีซ่อมรถเรานั้นเอง จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไรนัก

4.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+  (3พลัส) กระบะเชิงพาณิชย์ มีความคุ้มครองซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัยด้วย ต้องมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น มีเงื่อนไขคุ้มครอง ซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัย รับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น หรือทรัพย์สินคนภายนอกรวมรถคู่กรณี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ หรือเข้าใจง่ายๆ คือซ่อมเรา ซ่อมเขา เป็นฝ่ายผิดหรือถูก ก็ซ่อมให้ เเต่ต้องมีคู่กรณีรถชนรถเท่านั้น

5.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 สำหรับรถ กระบะเชิงพาณิชย์ จะมีความคุ้มครองต่ำกว่าประเภทอื่น ไม่จำกัดอายุรถ หรือ เข้าใจง่ายๆ คือประกันเเบบ ซ่อมรถเขา รถเราซ่อมเอง เหมาะกับกับรถอายุหลายปี ที่ไม่สามารถทำประกันประเภทอื่นได้เเล้ว จุดเด่นราคาเบี้ยถูกมีความคุ้มครองทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ ตามปกติ อุ่นใจอีกขั้นไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายทรัพย์สินคนอื่น
   อาชีพรับจ้างอย่างเรานั้นมากด้วยความรับผิดชอบ ทั้งควารับผิดชอบตัวรถเราเอง ทั้งรับผิดชอบเพื่อนร่วมทางหากรณีที่เราไปละเมิดสร้างความเสียหายให้คนอื่นเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเเล้วนั้น ด้วยน้ำหนักตัวรถ เเละน้ำหนักสิ่งของ สินค้าที่เราบรรทุกมาเต็มคันรถเเล้ว ยากในการบังคับเเละการสั่งงานรถ ด้วยความเป็นมืออาชีพในการขับรถกระบะขนส่งเชิงพานิชย์ ลักษณะรถหลากหลายในกลุ่มอาชีพ เช่น รถกระบะต่อเติมโครงเหล็ก รถกระบะต่อหลังคา ตู้แห้ง กระบะตู้ทึบ รถกระบะตอนเดียวติดหลังคา ซึ่งใช้งาน เชิงพาณิชย์ รหัส320 ด้วยความรับผิดชอบของคนขับรถเเล้วนั้น เราต้องหาความคุ้มครองตัวรถ ที่มีความรับผิดชอบ ซ่อมรถเรา เเละรถคู่กรณี โดยราคาไม่สูงมากนั้น คือ ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ 3พลัส นั้นเอง เเละเพิ่มความคุ้มครองสูญหาย ไฟไหม้ มาอีกขั้นคือ 2พลัส นั้นเอง
    Rodinsure ประกันรถยนต์ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางเวปไซต์หลักในการใช้ผู้เอาประกันภัย ในการค้นหาเบี้ยประกันภัยสำหรับรถกระบะเชิงพาณิชย์ เปรียบเทียบสอบถามเงื่อนไข ความคุ้มครองเพิ่มเติมกับ รถอินชัวร์ ได้เราพร้อมให้คำเเนะนำให้ตรงการใช้งานที่ครอบคุม
สำหรับรถกระบะตอนเดียวติดตู้ทำความเย็น เย็นนั้นเรามีบริการด้วยครับ ที่รับประกันภัยทั้งประกันภัย ชั้น 2+ 3+ จะเป็นอีกเเผนประกันภัย ทักเเชทสอบถามเบี้ยมาได้ครับ
ด้วยบริการประทับใจกับ บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย
Powered by MakeWebEasy.com