ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ 2พลัส 3พลัส 3  รถกระบะบรรทุกติดคอก ตู้ กรงเหล็ก  โครงเหล็ก โครงหลังคา หรือ กระบะตู้อลูมิเนียม

   รถกระบะคอกตู้ทึบ วิ่งทำงาน มีอีกสิ่งที่ช่วยบรรเทาคือ ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ (กระบะ 4 ล้อ) สำหรับรถคอก ตู้ หลังคาดัดเเปลง หรือต่อเติมโครงเหล็ก ไม่ว่าจะบรรทุกหนักขนาดไหนก็อุ่นใจมากขึ้น มีให้เลือกทั้งประกันชั้น 2+ 3+ ชั้น 3 กับผู้ให้บริการ เช่น บริษัท วิริยะประกันภัย viriyah,MSIG,บ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน

แผนประกันภัยกระบะ ติดตู้ คอก กรงเหล็ก กระบะต่อเติม ประกันชั้น 3+,2+

  ประกันรถกระบะบรรทุกเชิงพาณิชย์ วิริยะ กระบะดัดเเเปลงต่อเติมคอก ตู้ทึบ กรงเหล็ก 2+ 3+

 รับประกันภัยโดย บ.วิริยะประกันภัย

-รถปิคอัพบรรทุกใช้เชิงพานิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
-ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกเเละขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด เเละเเก๊ส

 ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์   
ทุนประกัน

ซ่อมรถ
 ราคาเบี้ยบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บเสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คนอุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คนประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0006,6005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
150,0007,3005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
200,0007,7005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
250,0008,3005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
300,0008,8005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน 

*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก

*รถยี่ห้อ Chevrolet จำกัดทุนประกัน ที่ 100,000

 

 ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์   
ทุนประกันซ่อมรถ/สูญหายไฟไหม้ ราคาเบี้ยบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บเสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คนอุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คนประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0007,5005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น5 หมื่น
150,0008,7005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น5 หมื่น
200,0009,9005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น5 หมื่น
250,00010,4005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น5 หมื่น
300,00010,9005 เเสน1 ล้าน5 หมื่น5 หมื่น5 หมื่น

*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก

*รถยี่ห้อ Chevrolet จำกัดทุนประกัน ที่ 100,000

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผนประกันภัยสำหรับรถกระบะต่อเติม ติดตู้ คอก  กรงเหล็ก  ประกันประเภท 3+,2+

รับประกันภัยโดย บ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน

  อัตราเบี้ยประกันรถกระบะต่อเติม  รหัส 320 ชั้น 3+, 2+ 

*คุ้มครองอุปกรณ์ตกเเต่งรวมในทุนประกัน ตู้คอก รั้ว ตู้เย็น มีเสริมโครงเหล็ก เสริมคอก ตู้เย็น ตู้เเห้ง(เฉพาะรถใช้ในกิจการส่วนตัว)

 ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์   
ทุนประกันซ่อมรถ ราคาเบี้ยบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
บาดเจ็บเสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คนอุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คนประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0009,5005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
150,00010,0005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
200,00010,5005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
250,00011,0005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
300,00011,5005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน

 

 ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์   
ทุนประกันซ่อมรถ/สูญหายไฟไหม้ ราคาเบี้ยบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
100,00010,1005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
150,00010,9005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
200,00011,7005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
250,00012,5005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน
300,00013,3005 เเสน6 เเสน5 หมื่น5 หมื่น2 เเสน

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ประเภท2+ 3+ ทุนประกันภัยต้องไม่สูงกว่าราคารถยนต์ในตลาด ณ วันทำประกันภัย
2.เบี้ยส่วนบุคคล พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 320 ราคา 900 บาท รวมภาษี เเละ อากร = 967.28 บาท
   เบี้ยรับจ้างหรือให้เช่า พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 320 ราคา 1,760 บาท รวมภาษี เเละ อากร = 1,891.76 บาท
3.คุ้มครองอุปกรณ์ตกเเต่งรวมในทุนประกัน
4.เบี้ยตามเเนบสามารถใช้กับรถที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษ ตู้เปียก ตู้เย็น ตู้เเข่เเข็ง เครื่องทำความเย็น
   รั้ว เเหนบ เพลา ล้อกระทะ
5.รหัส 320 ใช้สำหรับรถ Pickup น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ไม่สามารถใช้กับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 3ตัน
6.ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย คือรถยนต์ที่กำหนดในกลุ่ม Refer Risk Dedline Risk รวมทั้ง รถ Sport รถเเข่ง
    รถดัดเเปลงสภาพ รถโลดเตี้ยรถยกสูง รถติดตั้งคาร์บอนเคฟร่า สติกเกอร์ เเรพสี
7.รถอายุไม่เกิน 20 ปี สำหรับ Chevrolet รับประกันภัยอายุไม่เกิน 5 ปี
8.เบี้ยประกันภัยนี้ใช้เชิงพานิชย์ที่ใช้กับรถที่จดในนามนิติบุคคล(บริษัท) หรือใช้ในกิจการส่วนตัวเท่านั้น
   ไม่สามารถใช้กับรถวิ่งที่ร่วมขนส่งสินค้า พัสดุ
9.เบี้ยที่เสนอนี้ได้หักส่วนลดต่างๆ ไว้ครบถ้วนเเล้ว เช่น ประวัติดี ส่วนลด กล้อง CCTV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนประกันรถเชิงพานิชย์ รถกระบะติดตู้ทึบ ตู้ทำความเย็น รถติดตู้ คอก กรงเหล็ก กระบะต่อเติม ประเภท 2+ 3+

ประกันภัยรถยนต์กระบะเชิงพานิชย์ รหัส 320 MSIG.


  กระบะคอกตู้ กรงเหล็ก ตู้เเห้ง รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์

รับประกันภัยโดย บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย

 ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์   

ทุนประกัน

ซ่อมรถ

 ราคาเบี้ยบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,0009,7005 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน
200,00010,7005 เเสน1ล้าน1 เเสน1 เเสน3เเสน 
300,00011,1005 เเสน1ล้าน1 เเสน1 เเสน3เเสน 

 ชั้น 3+ ไม่จำกัดอายุรถ

*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
 * มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct

*ไม่รับรถยี่ห้อ Chevrolet

 

 ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์    

ทุนประกัน

ซ่อมรถ/สูญหายไฟไหม้

ราคาเบี้ยบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
100,00010,4005 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
200,00011,7005 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 
300,00013,1005 เเสน1 ล้าน1 เเสน1 เเสน3 เเสน 

 ชั้น 2+ อายุรถไม่เกิน 15 ปี
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
* มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct

*ไม่รับรถยี่ห้อ Chevrolet

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกันภัยรถยนต์กระบะปิคอัพบรรทุกเชิงพานิชย์ รหัส 320 บ.มิตรเเท้ประกันภัย กระบะต่อเติม ตู้เเห้ง ตู้ทึบ
 แผนประกันภัยสำหรับกระบะปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4ตัน ใช้งานเชิงพานิชย์ ประเภทต่อเติม ตู้ทึบ ตู้เเห้ง ตู้เย็น

รับประกันภัยโดย บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย

 ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ 
ทุนประกันSilver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก /มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท
100,00011,60013,4005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
150,00011,90013,7005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
200,00012,30014,1005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
250,00012,80014,6005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
 
ทุนประกัน ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยมีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท/ครั้ง/มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท
100,0008,80010,3005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
150,0009,00010,6005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
200,0009,30010,8005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
250,0009,70011,2005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 

  ชั้น 3+ รับรถไม่เกิน 15ปี

*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก

*โดยลูกค้าลงชื่อรับทราบรับผิดชอบอุปกรณ์ตกเเต่ง

 

 ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์
ทุนประกันSilver(ซิลเวอร์)Gold(โกลด์)บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาทความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
 ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยบาดเจ็บ
เสียชีวิต
ต่อคน
ทรัพย์สิน
บุคคล
ภายนอก
อุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน 3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก/มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท
100,00012,20014,0005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
150,00012,900 14,7005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
200,00013,50015,5005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
250,00014,10016,2005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
300,00014,70017,0005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
350,00015,30017,6005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน
 
ทุนประกัน ราคาเบี้ย ราคาเบี้ยมีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท/ครั้ง /มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท
100,0009,70011,2005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
150,00010,20011,7005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
200,00010,60012,3005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
250,00011,00012,8005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
300,00011,20013,2005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 
350,00011,60013,6005 เเสน1ล้าน/2ล้าน5หมื่น/1.5เเสน5หมื่น/1.5เเสน2เเสน/6เเสน 

   ชั้น 2+ รับรถไม่เกิน 15ปี

*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก

*โดยลูกค้าลงชื่อรับทราบรับผิดชอบอุปกรณ์ตกเเต่ง

 

 

แผน ประกันรถยนต์ ชั้น 1 กระบะคอก รถต่อเติมเสริมเเหนบ เพลา ตู้ทึบ ตู้แห้ง เพื่มเติม

 การจำเเนกขอบเขตประเภท ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ เพื่อรถคอก ตู้ หลังคาดัดเเปลง หรือต่อเติมโครงเหล็ก ทุกรุ่นอย่างไรบ้าง

1.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 สำหรับรถ กระบะเชิงพาณิชย์ มีความคุ้มครองที่สูงที่สุดของประเภทประกันภัย คนนิยมใช้มากที่สุด ทั้งรถใหม่ป้ายเเดง รถใช้งานประจำวัน ให้งานเชิงพานิชย์ ก็สามารถรับประกันภัยได้ โดยทั่วไปประกันภัยซ่อมศูนย์จะรับประกันภัยรถอายุ 1-3 ปี หรือบางบริษัทประกันภัยก็ให้รับประกันภัยซ่อมศูนย์ห้าง สูงสุดอายุรถถึง 5 ปี  มีเงื่อนไขคุ้มครอง ซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัย สูญหาย ไฟไหม้ รับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น หรือทรัพย์สินคนภายนอกรวมรถคู่กรณี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่


2.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ (2พลัส) สำหรับรถ กระบะเชิงพาณิชย์ มีความคุ้มครองรองลงมา เหมาะกับคนใช้รถน้อย ราคาเบี้ยประกันภัยก็ถูกลงมา ราคาเบี้ยประกันภัย2พลัส จะขึ้นอยู่กับทุนประกันภัยที่เราเลือก (ไม่เกิน 80 % มูลค่ารถ)  การประกันภัยซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัยต้องเกิดจากรถชนรถเท่านั้น ต้องมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น มีเงื่อนไขคุ้มครอง ซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัย สูญหาย ไฟไหม้ รับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น หรือทรัพย์สินคนภายนอกรวมรถคู่กรณี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ หรือเเบบง่ายๆ ประกันรถซ่อมเรา ซ่อมเขา สูญหายไฟไหม้ ต้องมีคู่กรณี
 

3.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 สำหรับรถ กระบะเชิงพาณิชย์ มีเงื่อนไขคุ้มครอง  สูญหาย ไฟไหม้ รับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น หรือทรัพย์สินคนภายนอกรวมรถคู่กรณี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ หรือประเภท2 จะมีเเค่รถหาย ไฟไหม้ ไม่มีซ่อมรถเรานั้นเอง จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไรนัก

4.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+  (3พลัส) กระบะเชิงพาณิชย์ มีความคุ้มครองซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัยด้วย ต้องมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น มีเงื่อนไขคุ้มครอง ซ่อมตัวรถคันเอาประกันภัย รับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น หรือทรัพย์สินคนภายนอกรวมรถคู่กรณี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ หรือเข้าใจง่ายๆ คือซ่อมเรา ซ่อมเขา เป็นฝ่ายผิดหรือถูก ก็ซ่อมให้ เเต่ต้องมีคู่กรณีรถชนรถเท่านั้น

5.ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 สำหรับรถ กระบะเชิงพาณิชย์ จะมีความคุ้มครองต่ำกว่าประเภทอื่น ไม่จำกัดอายุรถ หรือ เข้าใจง่ายๆ คือประกันเเบบ ซ่อมรถเขา รถเราซ่อมเอง เหมาะกับกับรถอายุหลายปี ที่ไม่สามารถทำประกันประเภทอื่นได้เเล้ว จุดเด่นราคาเบี้ยถูกมีความคุ้มครองทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ ตามปกติ อุ่นใจอีกขั้นไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายทรัพย์สินคนอื่น
 อาชีพรับจ้างอย่างเรานั้นมากด้วยความรับผิดชอบ ทั้งควารับผิดชอบตัวรถเราเอง ทั้งรับผิดชอบเพื่อนร่วมทางหากรณีที่เราไปละเมิดสร้างความเสียหายให้คนอื่นเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเเล้วนั้น ด้วยน้ำหนักตัวรถ เเละน้ำหนักสิ่งของ สินค้าที่เราบรรทุกมาเต็มคันรถเเล้ว ยากในการบังคับเเละการสั่งงานรถ ด้วยความเป็นมืออาชีพในการขับรถกระบะขนส่งเชิงพานิชย์ ลักษณะรถหลากหลายในกลุ่มอาชีพ เช่น รถกระบะต่อเติมโครงเหล็ก รถกระบะต่อหลังคา ตู้แห้ง กระบะตู้ทึบ รถกระบะตอนเดียวติดหลังคา ซึ่งใช้งาน เชิงพาณิชย์ รหัส 320 ด้วยความรับผิดชอบของคนขับรถเเล้วนั้น เราต้องหาความคุ้มครองตัวรถ ที่มีความรับผิดชอบ ซ่อมรถเรา เเละรถคู่กรณี โดยราคาไม่สูงมากนั้น คือ ประกันรถกระบะเชิงพาณิชย์ 3พลัส นั้นเอง เเละเพิ่มความคุ้มครองสูญหาย ไฟไหม้ มาอีกขั้นคือ 2พลัส นั้นเอง
    Rodinsure ประกันรถยนต์ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางเวปไซต์หลักในการใช้ผู้เอาประกันภัย ในการค้นหาเบี้ยประกันภัยสำหรับรถกระบะเชิงพาณิชย์ เปรียบเทียบสอบถามเงื่อนไข ความคุ้มครองเพิ่มเติมกับ รถอินชัวร์ ได้เราพร้อมให้คำเเนะนำให้ตรงการใช้งานที่ครอบคุม สำหรับรถกระบะตอนเดียวติดตู้ทำความเย็น เย็นนั้นเรามีบริการด้วยครับ ที่รับประกันเชิงพาณิชย์ วิริยะ ทั้งประกันภัย ชั้น 2+ 3+ จะเป็นอีกเเผนประกันภัย ทักเเชทสอบถามเบี้ยมาได้ครับ ด้วยบริการประทับใจกับ บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย

กลุ่มสินค้าประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com