ประกันภัยคอนโด ประกันภัยคอนโดมิเนียม คืออะไร? 

 

   ประกันคอนโด หรือ ประกันภัยคอนโดมิเนียม  เป็นประเภทของประกันภัยที่มุ่งเน้นการคุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่อาศัย เช่น บ้านหรือคอนโดมิเนียม และความรับผิดชอบของเจ้าของทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก เช่น การประกันภัยคอนโดมิเนียมจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม การโจรกรรม และความเสียหายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น พายุหรือไฟป่า นอกจากนี้ ประกันบ้าน-คอนโดยังมีการคุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในสิ่งของภายในที่อยู่อาศัย เช่น การเสียหายของทีวี อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงความรับผิดชอบของเจ้าของทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับบ้านหรือคอนโดที่อยู่อาศัย เช่น ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก อันสืบเนื่อง หรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุภายในสถานที่เอาประกันภัย

ประกันคอนโดการันตีโดย ชับบ์ประกันภัย
ประกันคอนโด ชับบ์ condo shield
การันตีโดย ชับบ์ประกันภัย
ไฟไหม้-ท่อแตก-น้ำรั่ว-เฟอร์พัง
.
เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,200./ปี (เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท)เบาท

ไฟไหม้ / ฟ้าผ่า
ภัยธรรมชาติ
กระจกแตก
ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
โจรกรรม
ประกันภัยห้องชุด ประกันภัยคอนโด
อยู่คอนโดแบบหมดความกังวล
การันตีโดย ชับบ์ประกันภัย
ไม่ว่าจะ ไฟไหม้-ท่อแตก-น้ำรั่ว-เฟอร์พัง ประกันก็คุ้มครอง

เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,200./ปี (เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท)เบาท
ไฟไหม้ / ฟ้าผ่า
ภัยธรรมชาติ
กระจกแตก
ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
โจรกรรม
ประกันภัยคอนโดมิเนียม prakun.com
ป้องกันคอนโดคุณ ด้วยประกันคอนโด
การันตีโดย ชับบ์ประกันภัย

เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,200./ปี (เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท)เบาท

ไฟไหม้ / ฟ้าผ่า
ภัยธรรมชาติ
กระจกแตก
ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
โจรกรรม
ป้องกันคอนโดคุณ ด้วยประกันคอนโดการันตีโดย ชับบ์ประกันภัย
   การเลือกที่จะเลือกที่อยู่อาศัยในหลายๆ คนเท่านั้นที่มีการเลือกที่อยู่ในคอนโดมิเนียม เนื่องจากคอนโดมิเนียมมีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยวหรือที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ แต่เมื่อเลือกที่อยู่ในคอนโดมิเนียม ควรมีการทำประกันภัยคอนโดมิเนียมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเรื่องราวที่ไม่คาดคิด ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องประกันภัยคอนโดมิเนียมและประโยชน์ของการมีประกันภัยคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก

ประกันภัยคอนโดมิเนียม เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคอนโดมิเนียม เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม การโจรกรรม การบังคับเข้าช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทุกเมื่อ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ การมีประกันภัยคอนโดมิเนียมจะช่วยให้ผู้เช่าหรือเจ้าของคอนโดมิเนียมสามารถรับความคุ้มครองเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

การทำประกันภัยคอนโดมิเนียม มีการรับประกันเงินเพื่อคุ้มครองความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจที่เกิดขึ้น

  นอกจากการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคอนโดมิเนียม การทำประกันภัยคอนโดมิเนียมยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่สำคัญอีกด้วยแผนประกันคอนโดชับบ์ประกันภัย ชิลด์ ชับบ์ condo shield เช่นประหยัดค่าใช้จ่าย - การมีประกันภัยคอนโดมิเนียมจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายของคอนโดมิเนียม เพราะว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัย

ความเป็นมาตรฐาน - การมีประกันภัยคอนโดมิเนียมจะช่วยให้คอนโดมิเนียมมีความเป็นมาตรฐานสูง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เช่าหรือเจ้าของคอนโดมิเนียมมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมนั้น

ผลประโยชน์ต่อการขายหรือเช่า - การมีประกันภัยคอนโดมิเนียมจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและมั่นใจให้กับผู้เช่าหรือเจ้าของคอนโดมิเนียม ซึ่งอาจจะทำให้เพิ่มความสนใจในการเช่าหรือซื้อคอนโดมิเนียมนั้น

ความสงบและความเป็นระเบียบ - การมีประกันภัยคอนโดมิเนียมจะช่วยให้มีการดูแลและการบำรุงรักษาคอนโดมิเนียมอย่างสม่ำเสมอ

ตารางเทียบแผนประกันคอนโด ชิลด์ ชับบ์ condo shield

 เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,200./ปี (เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท)


 ซื้อเลย >>

 

    แผนประกันภัยคอนโดมิเนียมมีความคุ้มครองแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยมีขอบเขตการคุ้มครองที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทประกันภัย แต่โดยทั่วไปแล้ว แผนประกันภัยคอนโดมิเนียมจะมีความคุ้มครองในเหตุการณ์ต่อไปนี้:การเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ และภัยพิบัติอื่นๆ
การโจรกรรมหรือการบุกรุกเข้ามาในห้องชุดคอนโด
ความเสียหายจากการระเบิดหรือการไหม้
ความเสียหายจากการชนรถยนต์หรือเครื่องบิน
ความเสียหายจากควันและฝุ่นละออง
ความเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำ และ
ความเสียหายจากสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นภายในห้องชุดคอนโด เช่น อุบัติเหตุของระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรือระบบปรับอากาศ

        การคุ้มครองทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย โดยควรตรวจสอบก่อนทำการเลือกซื้อประกันภัยคอนโดมิเนียมว่าคุ้มครองเหตุการณ์ใดบ้าง และจำกัดและข้อยกเว้นการคุ้มครองดังกล่าว การอนุมัติให้ขายแผนประกัน

"ทรัพย์สินส่วนบุคคล" ในเงือนไขการคุ้มครองประกันภัยคอนโด มีอะไร บ้าง

"ทรัพย์สินส่วนบุคคล" ในเงื่อนไขการคุ้มครองประกันภัยคอนโด มักจะหมายถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในห้องชุดคอนโดมิเนียมของเจ้าของประกันภัย ซึ่งรวมถึงของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในครัว เครื่องดนตรี รวมถึงทรัพย์สินที่เป็นของเจ้าของบ้านเอง เช่น ชุดเครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของประกันภัย การคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลจะเป็นไปตามเงื่อนไขและขอบเขตการคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันภัย โดยปกติแล้วจะคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วย

พักผ่อน อุ่นใจเมือทำประกันภัย คอนโด คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

อยู่คอนโดแบบหมดความกังวล ชับบ์ประกันภัย condo shield ไม่ว่าจะ ไฟไหม้ ท่อแตกน้ำรั่ว เฟอร์พัง ประกันก็คุ้มครอง ชดเชยค่าขาดประโยชน์เพิ่มอีก 10% ของทุนประกันภัยกรณีเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากเพลิงไหม้

กลุ่มสินค้าประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com