ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนบุคคล เเละ ไรเดอร์ (ส่งอาหาร/ส่งของ)

   ประกันมอเตอร์ไซค์ จักรยานยนต์ใช้งาน ส่วนบุคคล รวมทั้ง มอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ (ส่งอาหาร/ส่งของ) Delivery แมสเซ็นเจอร์ foodpanda Grab Food lineman ใช้งานรับจ้างทั่วไปขนส่งอาหารขนส่งสินค้าต่างๆ

 

  ประกันมอไซค์เชิงพาณิชย์ motorbike rider Delivery ใช้งานมอเตอร์ไซต์เเบบเชิงพานิชย์ รหัส 620 สำหรับใช้ส่งอาหาร สำหรับใช้แมสเซ็นเจอร์

 ประเภทให้บริการ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ และ 3+ เพื่อการพานิชย์ รหัส 320 ด้วยความคุ้มครองที่มี ซ่อมรถเรา เเละรถคู่กรณี ทั้ง ชั้น 2+ 3+ เเละเพิ่มความคุ้มครองสูญหายไฟไหม้มาด้วยในชั้น 2+ 

 

  ประเภทให้บริการ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ และ 3+ ใช้งานส่วนบุคคล รหัส 610 หรือใช้งานตัว ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพานิชย์มีบริการให้เลือก ทั้ง ชั้น 2+ 3+ 3 

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ และ 3+ เชิงพาณิชย์ รหัส 620

  ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น  3+ เชิงพาณิชย์ เพื่อคนขับ Delivery ไรเดอร์รับ-ส่งอาหาร ส่งของ  แก่ร็บ หรือ แมสเซ็นเจอร์ อื่นๆ

รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย

 ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ ทุนประกันซ่อมรถ 100,000 ราคาเบี้ย 3,300 บาท

    รับจ้างเชิงพานิชย์ รหัส 620 (ไม่เกิน 200 CC) 


 ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ ทุนประกันซ่อมรถ 100,000 ราคาเบี้ย 4,300 บาท

    รับจ้างเชิงพานิชย์ รหัส 620 (เกิน 250 CC) 

 

  ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น  2+ เชิงพาณิชย์ เพื่อคนขับ Delivery ไรเดอร์รับ-ส่งอาหาร ส่งของ  แก่ร็บ หรือ แมสเซ็นเจอร์ อื่นๆ

รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย 

 ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ทุนประกันซ่อมรถ 100,000 ราคาเบี้ย 3,700 บาท

    รับจ้างเชิงพานิชย์ รหัส 620 (ไม่เกิน 200 CC)  ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ทุนประกันซ่อมรถ 100,000 ราคาเบี้ย 4,700 บาท

    รับจ้างเชิงพานิชย์ รหัส 620 (เกิน 250 CC) 

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประเภท 3 เชิงพานิชย์ รหัส 620

  ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประเภท 3 รหัส 620 การใช้งานเชิงพานิชย์ รับ-ส่งสิ่งของ

รับประกันภัยโดย บริษัท นำสินประกันภัย 

 ประกันมอเตอร์ไซค์ ชั้น 3 มอเตอร์ไซต์ไม่เกิน 125 CC

  - เบี้ย 2,400 บาท

  - เบี้ย 2,700 บาท (มีค่ารักษาพยาบาล  5 หมื่น)

 

 ประกันมอเตอร์ไซค์ ชั้น 3 มอเตอร์ไซต์ 126-250 CC

  - เบี้ย 2,600 บาท

  - เบี้ย 2,900 บาท (มี ค่ารักษาพยาบาล  5 หมื่น)

 

เงื่อนไข

-ใช้รับเฉพาะรับ-ส่งสิ่งของ ไม่สามารถใช้รับส่งผู้โดยสารได้
-รับประกันรถ 2 ปีขึ้นไป


มอเตอร์ไซต์ไม่เกิน 125 CCมอเตอร์ไซต์ 126-250 CCเงือนไขความคุ้มครอง
5 เเสน5 เเสน5 เเสน5 เเสนบาดเจ็บเสียชีวิต ต่อคน
10 ล้าน10 ล้าน10 ล้าน10 ล้านบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท
6 เเสน6 เเสน6 เเสน6 เเสนทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองเเนบท้าย

5 หมื่น5 หมื่น5 หมื่น5 หมื่นอุบัติเหตุบาดเจ็บ 1คน เฉพาะผู้ขับขี่

5 หมื่น
5 หมื่นค่ารักษาพยาบาล 1คน เฉพาะผู้ขับขี่
1 เเสน1.5 เเสน1 เเสน1.5 เเสนประกันตัวผู้ขับขี่ 1คน เฉพาะผู้ขับขี่
เบี้ย 2,400 บาทเบี้ย 2,700 บาทเบี้ย 2,600 บาทเบี้ย 2,900 บาทเบี้ยประกัน (ไม่รวม พ.ร.บ.)

  เลือกซื้อสมัครทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ มอเตอร์ไซต์ ประเภท 2+ 3+ 3 ได้ทั้งเเบบในงานส่วนบุคคล หรือ ใช้งานเเบบรับจ้างเชิงพานิชย์ ดูได้ในระบบเช็คเบี้ยออนไลน์ กับผู้รับประกันภัย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 

กับขั้นตอนช็คเบี้ยประกันรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆ กรอกรายละเอียดรุ่นรถ ปีรถ เเละประเภทการใช้งาน เช่น  ส่วนบุคคล ไรเดอร์ (ส่งอาหาร/ส่งของ)
กลุ่มสินค้าประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com