ประกันรถบรรทุกมีซ่อมรถเรา 2พลัส 3พลัส 3 ประกันภัยไทยวิวัฒน์

รถบรรทุกใหญ่ขนาดประเภทรถบรรทุก 6ล้อ 10ล้อ หัวลาก หางพ่วง ซื้อประกันภัยรถบรรทุก ชั้น2+ 3+ 3 ได้ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชั้น2พลัส มีคุ้มครอง ซ่อมตัวรถเรา สูญหาย ไฟไหม้สำหรับประกันภัยรถบรรทุก

 

เช็คเบี้ยดูเงื่อนไขประกันภัยรถบรรทุก กับ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ได้ครอบคุมทั้งประกันภัยรถบรรทุกลักษณะรถ ไม่มีอุปกรณ์เสริม,มีอุปกรณ์เสริม,รถหัวลาก,เเละหางพ่วง ด้วยความพิเศษที่  แผนประกันภัยรถบรรทุกไทยวิวัฒน์ ได้ออกเเบบ
    ประเภท 2+(2พลัส) รถบรรทุก ที่มีความคุ้มครองซ่อมตัวรถเราคันทำประกันภัย สูญหาย ไฟไหม้ เเละซ่อมรถคู่กรณี


        หรือเลือกความคุ้มครองลดลงมา

    คือประกันประเภท2 รถบรรทุก ที่มีความคุ้มครองทุน ตัวรถ รถหาย หรือไฟไหม้ รถเราซ่อมเอง เเละซ่อมรถคู่กรณี
    เเละเเผนประกันภัยรถบรรทุกที่ประหยัดลงมา คือ ประเภท3 รถบรรทุก รถเราซ่อมเอง เเละซ่อมรถคู่กรณี

ตารางเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก ชั้น 2 ชั้น3 ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ตารางเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก ชั้น 2 ชั้น3 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 

*ทุนประกันภัยตัวรถ รถหาย หรือไฟไหม้ (เฉพาะ ประเภท2 ทุน 100,000 บาท)

ตารางเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก ชั้น 2 ชั้น3 ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันภัย (บาท)
ป.2ทุนประกัน 1เเสนป.3ทุนประกัน-บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
ลักษณะรถชีวิตร่างกายทรัพย์สินอุบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
รถบรรทุก 4-12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม (320)13,80011,800รถบรรทุก(320)5 เเสน1 ล้าน1เเสน1เเสน1 ล้าน
รถบรรทุก 4-12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม (320)14,80012,800หัวลาก(420)5 เเสน1 ล้าน1เเสน1เเสน1 ล้าน
รถบรรทุก >12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม (320)15,80013,800รถพ่วง(520)5 เเสน1 ล้าน1เเสนไม่คุ้มครอง
รถบรรทุก >12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม (320)17,80015,800 
หัวลาก (420)30,80028,800
หางพ่วง (520)13,80011,800

 

 

ตารางเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก ชั้น 2+ ชั้น3+ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

*ทุนประกันภัยตัวรถ การซ่อมตัวรถ *กรณีชนกับยานพาหนะทางบก รถหาย หรือไฟไหม้ (เฉพาะ ประเภท2+ ทุน 100,000 บาท)

***ทุนประกันภัยตัวรถ การซ่อมตัวรถ *กรณีชนกับยานพาหนะทางบก  (เฉพาะ ประเภท3+ ทุน 100,000 บาท)

ตารางเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก ชั้น 2+ ชั้น3+ ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันภัย (บาท) 
ป.2+ทุนประกัน 1เเสนป.3+ทุนประกัน 1เเสนบุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
ลักษณะรถชีวิตร่างกายทรัพย์สินบัติเหตุ
บาดเจ็บ/ไม่เกิน3คน
ค่ารักษา
พยาบาล/ไม่เกิน3คน
ประกัน
ตัวผู้ขับขี่
รถบรรทุก 4-12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม (320)17,80015,800รถบรรทุก(320)5 เเสน1 ล้าน1เเสน1เเสน2เเสน
รถบรรทุก 4-12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม (320)18,80016,800หัวลาก(420)5 เเสน1 ล้าน1เเสน1เเสน2เเสน
รถบรรทุก >12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม (320)19,80017,800 
รถบรรทุก >12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม (320)21,80019,800
หัวลาก (420)34,80032,800

 

 

Powered by MakeWebEasy.com