ตารางเบี้ยประกันสินค้ากรมธรรม์สำหรับรถบรรทุกผู้ขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต.

   รถยนต์บรรทุกสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จำต้องรับผิดชอบจาการรั่วไหล ระเบิด การฟุ้งกระจาย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งเเวดล้อม สุขภาพอนามัย ชีวิต รวมทั้งทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายรถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ ต้องทำประกันภัยรับผิดชิบตามกฏหมาย หรือเข้าใจเรียกกันง่ายคือ ร.ย.ต.

    ป้าย (เเสดงประเภทฉลากสารเคมี) เเละตามประเภทตามวัตถุอันตรายที่ขนส่ง
  ราคาเบี้ยประกัยภัยความคุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต. 

สอบถามเบี้ยประกันภัย ลูกค้าเเจ้งประเภทของ วัตถุอันตราย ร.ย.ต. ที่ขนส่งว่าอยู่กลุ่มไหน เเล้วเเจ้งเราทางช่องทางอินบ็อก หรือไลน์ เพื่อขอราคาเบี้ยประกันภัยได้ครับ.

ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่งฉลากสารเคมี
  1.วัตถุระเบิด
  2.ก๊าช
    - ก๊าชไวไฟ
    - ก๊าชไม่ไวไฟ
    - ก๊าชพิษ เช่น กรด เกลือ
  3.ของเหลวไวไฟ
  4.ของเเข็งไวไฟ สารลุกไหม้ได้เอง
เเละสารให้ก๊าชไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ
 
    - ของเเข็งไวไฟ
    - สารที่ลุกไหม้ได้เอง
    - สารให้ก๊าชไวไฟเมือสัมผัสกับน้ำ
   5.สารออกซิไดส์ เเละสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
     - สารออกซิไดส์
    - สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
  6.สารพิษเเละสารติดเชื้อ 
    - สารพิษ
    - สารติดเชื้อ
  7.วัตถุกัมมันตรังสี
  8.สารกัดกร่อน
  9.วัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไมอยู่ในประเภท 1-8 
    - สารคลอไรด์ / คลอรีน
    - วัตถุอันตรายอื่นๆ

 

เอกสารการทำประกันภัย มี
1.กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน
2.กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล : สำเนาทะเบียนการ หรือ สำเนาจดทะเบียนหน้าเเรก
    เเละสำเนาบัตรประชาชนของกรมการผู้มีอำนาจลงนามเเทนนิติบุคคล
3.สำเนาทะเบียนรถ

 

 -เช็คประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.
 

 -เช็คราคาเบี้ยรถบรรทุกเพื่อการพานิชย์ วัตถุอันตราย รหัสรถ 340,540

การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีความรับผิดตามกฎหมายจาก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก วัตถุอันตราย ร.ย.ต.

   รถบรรทุกขนย้าย นำเข้า เคลื่อนย้าย ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่งต้องดำเนินการจัดอุปกรณ์ภาชนะบรรจุ ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายเเสดงว่าว่าขนส่งวัตถุอันตรายนั้นว่าเป็นประเภท ชนิดอะไร ให้ชัดเจนติดไว้ในที่มองเห็นได้ไกล หรือ ด้านหลังรถบรรทุก อ้างอิงตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ขนส่งต้องมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย ร.ย.ต.สำหรับยานพาหนใช้ในการขนส่งนั้นๆ เเละต้องมีการเเสดง กรมธรรม์ประกันภัย ร.ย.ต. ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน.

กลุ่มสินค้าประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com