การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกโดยรถบรรทุก มีความเสี่ยงอย่างไรบ้างหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

Last updated: 3 มี.ค. 2566  |  1078 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รถบรรทุกประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง อันตราย

   รถขนส่งวัตถุอันตรายทางบกโดยรถบรรทุก มีความเสียอย่างไรบ้างหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเเล้วประกันรถขนส่งวัตถุอันตราย เเละ ประกัน ร.ย.ต.จำเป็นต้องทำไหม

   การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกโดยรถบรรทุก รถบรรทุกรถเเท้งค์ เป็นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น น้ำมัน ก๊าซไวไฟ ก๊าซไม่ไวไฟ ก๊าซพิษ แก๊สหรือ เคมีอันตราย สารกัดกร่อน โซดาไฟ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีมาตรการเพื่อป้องกัน และ ลดความเสี่ยง และอาจมีความเสียหายได้ดังนี้การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกโดยรถบรรทุกเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง และอาจมีความเสียหายได้ดังนี้


อันตรายต่อมนุษย์ - การเกิดอุบัติเหตุสามารถทำให้มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม - การรั่วไหลของวัตถุอันตรายทางบกอาจทำให้เกิดการสกปรกของน้ำ ดิน หรืออากาศ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
อันตรายต่อทรัพย์สิน - การเกิดอุบัติเหตุสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อ  ทรัพย์สิน เช่น การไหม้ การรั่วไหลของวัตถุอันตราย หรือการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
การกีดขวางการจราจร - การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกอาจก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจร ทำให้เกิดการติดขัดและเสียเวลาในการเดินทาง
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการป้องกัน ในการขน


   นอกจากความเสียหายต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ได้แก่
ความเสียหายต่อธุรกิจ - การเกิดอุบัติเหตุสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
การเกิดการชำรุดของรถบรรทุก - การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้เกิดการชำรุดของรถบรรทุก ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง
การรับผิดชอบต่อความเสียหาย - การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ แต่หากเกิดอุบัติเหตุก็จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายตามกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้เสียเงินในการชดเชยความเสียหาย เเละต้องมีการบังคับทำประกันภัย ประกันสินค้ากรมธรรม์สำหรับรถบรรทุกผู้ขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต.
ความสูญเสียในธุรกิจ - การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกอาจทำให้เกิดความสูญเสียในธุรกิจ เช่น การสูญเสียลูกค้า การล่าช้าในการจัดส่ง หรือการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสียคุณภาพ


ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความด้วย 

  ประกันภัยรถยนต์ ประเภทรถบรรทุก (รถใหญ่) ประเภท 3 ใช้งานขนส่งวัตถุอันตราย สารเคมี แก๊ส สารกัดกร่อน เเละสารต่าง

 ตารางราคาเบี้ยรถบรรทุกเพื่อการพานิชย์ วัตถุอันตราย รหัสรถ 340,540 ประเภท 3


    เเล้วเราจะมีอะไรช่วยบรรเทาด้วยการเลือกทำประกันภัย ที่รับผิดชอบชีวิต ทรัพย์สินคนอื่น เช่น ประกันภัย ร.ย.ต. ช่วยได้ไหม

    การทำประกันภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางบกเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายได้ เนื่องจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบกเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งการทำประกันภัยสามารถช่วยป้องกันและรับผิดชอบความเสียหายต่อบุคคลภายนอกได้ดังนี้การทำประกันภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางบกเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายได้ เนื่องจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบกเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งการทำประกันภัยสามารถช่วยป้องกันและรับผิดชอบความเสียหายต่อบุคคลภายนอกได้ดังนี้

 

  ประกันภัยรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต. กับความรับผิดชอบ

   ประเภทรถบรรทุกที่ต้องทำประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต.
- รถยนต์บรรทุก รหัส 340 การใช้เพื่อการพานิชย์พิเศษ
- รถยนต์ รถห่วง รหัส 540 การใช้เพื่อการพานิชย์พิเศษ
จำนวนเงินความรับผิด 5,000,000 บาท ต่อครั้ง    (ระยะเวลาคุ้มครอง 1ปี)


ประกันภัยชีวิต - หากเกิดอุบัติเหตุที่มีผลต่อชีวิตของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ประกันภัยชีวิตจะช่วยให้คุณญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับเงินชดเชยได้ตามมูลค่าที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์


  ประกันภัยรถยนต์ - ประกันภัยรถยนต์สามารถช่วยป้องกันความเสียหายต่อรถของคุณจากอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก


  ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ร.ย.ต.- การทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก รวมถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com