ประกันภัยขนส่งสินค้า ประกันสินค้ารถคอก ประกันสินค้าตู้ทึบ ประกันสินรถหัวลาก รถบรรทุก  ขนส่งสินค้าพัสดุเอกชน เงื่อนไขการรับประกันภัย

บ.วิริยะประกันภัย

กลุ่ม3
อัตราเบี้ยประกันภัยควารับผิดชอบของผู้ขนส่ง
-สินค้าทุกประเภทที่บรรทุกอยู่บนยานพาหนะพื้นเรียบ
-เครืองจักรทุกประเภท เครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,000 กิโลกกรัม ต่อยานพาหนะ)
-รถยนต์ รถจักรยานยนต์
-รถยนต์ที่ใช้เพื่อการเกษตรเเละอุตสาหกรรม เช่น รถไถนา รถเเทรกเตอร์ รถโฟล์คลิฟท์ใหม่ ฯลฯ

กลุ่ม4
-อาหารสด อาหารทะเล
-สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เศรษกิจ เช่น โค กระบือ สุกร กุ้งหอย ปู ปลา ฯลฯ
-ผักสด ผลไม้สด ต้นไม้ ดอกไม้ ต้นหญ้า
-ไอศครีม อาหารเเช่เเข็ง หรือสินค้าเเช่เย็น
-สินค้าที่อยู่ในสภาพความคุมอุณหภูมิ

กลุ่ม5
-น้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเเทงก์
-ของเหลวบรรจุเเทงก์ (ยกเว้นวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม)
-ก๊าชบรรจุเเท็งก์

หมายเหตุ
: ทำประกันสินค้ากลุ่ม 3 ได้รับความคุ้มครองสินค้ากลุ่ม 3 กลุ่ม 2 เเละกลุ่ม 1
: ทำประกันสินค้ากลุ่ม 4 ได้รับความคุ้มครองสินค้ากลุ่ม 4 กลุ่ม 3 กลุ่ม 2 เเละกลุ่ม 1
: ส่วนลดกลุ่มเพิ่มอีก 10 % เท่านั้น (สำหรับรถกลุ่มตั้งเเต่ 3 คันขึ้นไป)

 

บ.เมืองไทยประกันภัย

สินค้ากลุ่ม 2
สินค้าเทกอง (สินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม)
เครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ โซดา เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารเเละเครื่องดื่มบรรจุขวดเเก้ว เครื่องเเก้ว ขวดเเก้ว บานกระจกทุกประเภท
เซรามิค กระเบื้อง สินค้าเเตกหักเสียหายง่าย ไข่สด
สินค้าทุกประเภทที่บรรจุอยู่บนยานพาหนะพื้นเรียบมีผ้าใบคลุม
เครื่องจักรทุกประเภท เครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม ต่อยานพาหนะ)
พัสดุภัณฑ์ (ต้องมีใบกำกับสินค้า ใบสั่งงาน หรือเอกสารระบุรายละเอียดสินค้า ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดเเทน)
อาหารสด อาหารทะเลสด
ผักสด ผลไม้สด ต้นไม้ ดอกไม้ ต้นหญ้า
ไอศครีม อาหารเเช่เเข็ง หรือสินค้าเเช่เย็น
สินค้าที่อยู่ในสภาพต้องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ
น้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเเทงค์
ของเหลวบรรจุเเทงค์
ก๊าชบรรจุเเทงค์

       การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เจ้าของรถต้องมีหน้าที่ในการจัดทำกรมธรรม์ความคุ้มครองสินค้า ที่เรียกว่าประกันขนส่งสินค้านั้นเอง inlandcargo insurance รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งที่ขนส่งสินค้าของตัวเองที่ผลิตเอง หรือธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้า สำหรับยานพาหนะที่รถใช้ขนส่งนั้น ครอบคุมรวมทั้งรถกระบะติดตู้ รถกระบะคอกรั้ว รถบรรทุก10 ล้อ รถบรรทุก 6ล้อ รถบรรทุกหัวลาก หางพ่วง ที่จัดจัดทำประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
รถกระบะติดคอกโดยส่วนใหญ่เเล้ว ผู้เอาประกันภันประกันสินค้า เจ้าของรถก็ใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ขนส่งสินค้ากษตร ผักสด ผลไม้สด สินค้าเกษตรเทกอง ขนส่งสินค้าที่เป็นตัวทำความเย็น อาหาร เเช่เเข็ง หรือสินค้าเเช่เย็น ที่วิ่งส่งตามร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท กระส่งของสดตามตลาด หรือบางครั้งรถกระบะคอกยังมีการใช้งานขนส่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ฯลฯ ที่มีการมัดยึดเเน่นหนา
รถขนส่งที่รับส่งพัสดุเอกชน รถกระบะตู้ ก็จำเป็นต้องทำ ประกันภัยขนส่งสินค้า  เช่นกัน ด้วยเงื่อนไข หรือสินค้าที่หลากหลายจำเป็นต้องมีการคำนวนเบี้ยเป็นพิเศษ รถที่ใช้งานส่วนใหญ่ ก็จะเป็นรถส่งเอกชน kerry,flash express,jt express อื่นๆ
รถบรรทุกใหญ่ รถหัวลาก ที่รวมหางพ่วงบรรทุก รถบรรทุก10 6 ล้อ ทุนประกันสินค้าที่ขนส่งก็ย่อมสูงตาม ทุนประกันสินค้าก็ดูตามสินค้ามูลค้าสูงสุดที่ขนส่ง เเล้วเราก้ทำการเลือกทุนประกัน ลักษณะรถบรรทุกใหญ่ก็มีทั้งเเบบตู้ปิด หรือ เเบบรถบรทุกพื้นเรียบ สินค้าทุกประเภทที่บรรจุอยู่บนยานพาหนะพื้นเรียบมีผ้าใบคลุม รวมทั้งสินค้าที่เป็น เครื่องจักรทุกประเภท เครื่องยนต์ ขนส่งรถไถนา รถเเทรกเตอร์ รถโฟล์คลิฟท์ใหม่ ฯลฯ ที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ขนส่ง ต้องมีใบกำกับสินค้า ใบสั่งงาน หรือเอกสารระบุรายละเอียดสินค้า 

ประกันภัยสินค้า วิริยะ สำหรับ ประกันสินค้ารถคอก 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, หัวลาก ประกันสินค้าวิริยะกลุ่ม 4 สินค้าที่อยู่ในสภาพความคุมอุณหภูมิ อาหารสด อาหารทะเล ไอศครีม อาหารเเช่เเข็ง หรือสินค้าเเช่เย็น ผักสด ผลไม้สด ต้นไม้ ดอกไม้

เมืองไทยประกันภัย MTI มีเเผนเบี้ยประกันภัยขนส่งสินค้าเเบบเททอง น้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มชูกำลัง กระเบื้อง ขนส่งสินค้าไข่สด รวมทั้งรถที่ขนส่งสินค้าเเตกหักกระเบื้องเวรามิค ขวดเเก้ว

ค้นหาประกันภัยขนส่งสินค้าประเภทขนส่งรถยนต์เครื่องจักร บนรถบรรทุกพื้นเรียบสินค้าที่ขนส่งเป็น เครื่องจักรเกษตร รถไถ่ รถเกี่ยวข้าวรถโฟล์คลิฟท์ รถมอเตอร์ไซต์

ต้องการหาประกันภัยขนส่งสินค้ารถคอก ที่ขนส่งบรรทุก ผักสด ผลไม้สด ต้นไม้ ขนส่งสินค้าทางการเกษตร มีขอเเนะนำ วิริยะประกันภัย ที่สามารถรับความคุ้มครองทำได้ ทีครอบคุมทั้งสินค้ากลุ่ม 4,3,2,1 คุ้มสุดสุด

ประกันภัยรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย ร.ย.ต.ประกันภัยรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างขนส่งวัตถุอันตราย รหัส 340 รหัส 540 การใช้เพื่อการพานิชย์พิเศษโดย NSI นำสินประกันภัย

กลุ่มสินค้าประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com